Mã lỗi máy photocopy Siêu tốc

Mã lỗi máy photocopy Siêu tốc


 Mã lỗi máy photocopy siêu tốc

Mã hàng Mô tả

0XX hệ thống (phần cứng, phần mềm, thông tin liên lạc), bảng điều khiển hoạt động

1xx quét phần (máy quét, AF), xử lý ảnh

2xx Thầy làm phần

3XX Master-xử lý phần

4XX Giấy-thức ăn / phần tống máu

diện tích In-drum 5XX

6XX In ấn điều chỉnh phần (theo chiều dọc, ngang, mật độ)

phụ kiện 7XX Tùy chọn

T (P) lỗi người phục dịch gọi

khóa động cơ T01 chính

T02 Thang khóa động cơ

T03 Kẹp khóa động cơ

T04 Overflow

T05 In-định vị khóa xung động cơ

lỗi T08 Truyền thông với CI

lỗi T09 Sorter

T11 áp In khóa động cơ xung

T12 Thạc sĩ khóa động cơ khu vực xử lý

T13 Cutter khóa động cơ

lỗi t14 Flatbed

lỗi T15 AF

T17 Solenoid truy cập không kết nối

T18 Drum-lock khóa điện từ

T19 khóa động cơ nhiệt áp suất

T20 Giấy-phóng-phần khóa động cơ

T24 Inking khóa động cơ

T25 Không có lỗi pin

T89 lỗi tấm nén Thạc sĩ

T91 Operation lỗi bảng điều khiển EEPROM

T92 Drum EEPROM ghi lỗi

lỗi phần cứng T93 NET-C

lỗi phần cứng T93 NET-D

T94 lỗi dịch vụ Call: TPH

lỗi T95 FRAM

T96 Dữ liệu không đầu vào

T97 PC lỗi truy cập thẻ

lỗi phần cứng T98

lỗi phần mềm T99

Một lỗi Jam

A01 lỗi ăn Thạc sĩ

A02 lỗi Thạc sĩ bốc

A04 Thạc sĩ phát hiện trên bản in lỗi trống

A05 Thạc sĩ phát hiện trong khu vực master-xử lý

A06 Kiểm tra khay giấy ăn

A07 (J) Giấy-feed lỗi

A08 mứt (J) Giấy tờ về in trống

A09 (J) Giấy-phóng lỗi

A10 (J) AF lỗi thức ăn ban đầu

A16 Đang chờ cho các chủ để được gỡ bỏ từ trống

lỗi A17 Cutter

A34 Yêu cầu đối với chủ thể được đặt lại

B (b) lỗi Tùy chọn

B01 cập Keycard: Không có thẻ

B02 Sorter: Gọi lỗi dịch vụ

B03 Sorter: lỗi Jam

B04 Sorter: Cửa lỗi mở

B05 Sorter: Lỗi (khác)

B21 Giữ bộ nhớ: Read / Write lỗi

B22 tách công việc: Power OFF

B23 tách công việc: Không có băng

B24 tách công việc: mứt Tape

B25 Sorter: Tray đầy lỗi

B26 Sorter: giấy còn lại trên khay lỗi

B27 Sorter: lỗi Stapler

B28 Sorter: Kích lỗi

B29 USB Memory: Không có khả năng tương thích (w / USB HUB)

B30 USB Memory: Không có khả năng tương thích

B31 Linked in: Lỗi truyền thông dữ liệu

cáp B32 mạng không kết nối

B33 IP lỗi thiết lập địa chỉ

B34 máy in Liên kết: lỗi

B34 máy in Liên Kết: Không có mực

B35 máy in Liên Kết: Gọi lỗi dịch vụ

B38 USB Memory: lỗi tạo ra một tập tin

B39 USB Memory: Không truy cập

C (c) lỗi tiêu hao

C01 Thay thế hộp mực

C02 Thay roll

C03 ô xử lý Thạc sĩ đầy đủ

C04 Không có giấy vào khay nạp giấy

D (d) lỗi Set kiểm tra

D01 In trống không được thiết lập

D02 trống in không đúng

D03 hộp mực Ink không được thiết lập

D04 cartridge mực in không đúng

D05 Thạc sĩ không được thiết lập

D07 hộp Master-xử lý không được thiết lập

D08 đơn vị làm Thạc sĩ không được thiết lập

D09 Thầy làm đơn vị bìa không đóng cửa

D11 Mặt bìa không đóng cửa

D13 Rear cover không đóng cửa

D17 roll không đúng

D18 In trống đã sẵn sàng để loại bỏ

đơn vị D19 làm Master là sẵn sàng để loại bỏ

D22 In lệnh bỏ trống

D23 AF cover không đóng cửa

E công nghiệp (gọi người phục dịch)

E01 Thay pin

E02 Bảo trì cuộc gọi

F nghiệp (Khác)

F01 có tổng thể in trống

hình ảnh F02 Thạc sĩ lớn hơn kích thước giấy: 1

khổ giấy không chính xác - F03 Multi-up in

F04 User Control: Tiếp cận để sao chép giới hạn số

số lượng F05 In hơn thiết lập số lượng bản in tối thiểu

F08 khay hệ thống chọn Auto: kích thước giấy sai

hình ảnh F10 Thạc sĩ lớn hơn kích thước giấy: 2

F12 khay hệ thống chọn Auto: Irregular kích thước ban đầu

F15 giấy kiểm soát tự động khay nhận: giấy lớn còn lại trên khay

F17 in không đúng kích thước trống

F21 Multi-Up: Không có gốc trên AF

F22 Multi-Up: Không có gốc trên FB

F24 Auto sinh sản: Lỗi giữa kích thước ban đầu và kích thước giấy

F31 giấy kiểm soát tự động nhận khay: Giấy hướng dẫn rào lỗi

F32 dữ liệu lưu trữ: Lưu trữ khu vực đầy đủ

F33 USB Memory: Công suất là đầy đủ

chế độ Book F37: AF không thể được sử dụng

F43 AF không thể được sử dụng trong chế độ cuốn sách

F44 kích thước tự động sinh sản: Lỗi giữa kích thước ban đầu và kích thước giấy

F45 Liên Kết lỗi máy in

F47 lỗi máy in Liên Kết - Không có giấy

F48 Multi-Up: kích thước ban đầu sai

F49 Multi-Up: Không có gốc

F52 lỗi máy in Liên Kết - việc làm gián đoạn

F58 biên tập sách không có sẵn với AF (NET-C Thẻ Khởi tạo)

F58 biên tập sách không có sẵn với AF (NET-D Thẻ Khởi tạo)

F60 Master-làm xác nhận khi máy in được liên kết được lựa chọn (khi in số lượng = 0)

F61 máy in Liên Kết: kích thước giấy sai

F62 Linked máy in tự động lựa chọn: Linked lỗi máy in

F63 máy in Liên Kết: Auto khay hệ thống chọn không có sẵn cho đột kích thước ban đầu

F64 chọn chức năng không có sẵn trong khi xử lý dữ liệu in từ máy tính

F65 Scan chế độ: tự động lựa chọn kích thước trang không có sẵn cho đột kích thước ban đầu

F66 máy in Liên kết: lỗi Saddle-stitch

F67 Linked in: Rotation lỗi loại

F73 máy in Liên Kết: Auto khay hệ thống chọn không có sẵn với tỷ lệ sinh sản chọn

F74 in tốc độ cao: Nhiệt độ máy in là quá thấp để in tốc độ cao 180ppm

F78 Editor: Giai đoạn nắp được mở ra

F79 Editor: Không có gốc trong quá trình tái quét

F85 ngoài CI: Quét không thể với CI bên ngoài không kết nối

F86 khay hệ thống chọn Auto: Tray không có thể được lựa chọn với tỷ lệ sinh sản chọn

F87 khay hệ thống chọn Auto: Multi-Up không thể

F88 khay hệ thống chọn tự động: 2-Up lỗi lựa chọn

chế độ F89 interposer: kích thước giấy sai

quản lý F90 Cổ (mực in)

quản lý F91 Cổ (master)

kích thước F93 Sinh sản: Lớn hơn so với kích thước tổng thể-làm

F94 chế độ Protect: Bỏ chủ hiện tại

F95 chế độ Protect: Xác nhận

F96 Tổng số lượng Đếm

F97 Lượt phí

đầu vào giá trị H Thông số

H01 lập Ink màu

H02 In mật độ tinh chỉnh

H03 điều chỉnh mật độ Proof-in (mực in)

mật độ H04 Master-làm

H05 In mật độ tinh chỉnh

H06 điều chỉnh mật độ Proof-in (master)

Mã lỗi Mô tả lỗi Riso MR 770, MR 790

0XX hệ thống (phần cứng, phần mềm, thông tin liên lạc), bảng điều khiển hoạt động

1xx quét phần (máy quét, AF), xử lý ảnh

2xx Thầy làm phần

3XX Master-xử lý phần

4XX Giấy-thức ăn / phần tống máu

diện tích In-drum 5XX

6XX In ấn điều chỉnh phần (theo chiều dọc, ngang, mật độ)

phụ kiện 7XX Tùy chọn

T (P) lỗi người phục dịch gọi

khóa động cơ T01 chính

T02 Thang khóa động cơ

T03 Kẹp khóa động cơ

T04 Overflow

T05 In-định vị khóa xung động cơ

lỗi T08 Truyền thông với CI

lỗi T09 Sorter

T11 áp In khóa động cơ xung

T12 Thạc sĩ khóa động cơ khu vực xử lý

T13 Cutter khóa động cơ

lỗi t14 Flatbed

lỗi T15 AF

T17 Solenoid truy cập không kết nối

T18 Drum-lock khóa điện từ

T19 khóa động cơ nhiệt áp suất

T20 Giấy-phóng-phần khóa động cơ

T24 Inking khóa động cơ

T25 Không có lỗi pin

T27 Master-làm khóa phận động cơ

T28 Second nạp giấy khóa động cơ

T29 Hướng dẫn phát hành khóa động cơ

T31 flap Trung ương khóa động cơ

khóa động cơ T41 chính

T43 Kẹp khóa động cơ

T44 Overflow

T45 In-định vị khóa động cơ xung

T46 xung ngang khóa cơ

T51 In kiểm soát áp lực khóa động cơ xung

T52 Thạc sĩ khóa động cơ phần xử lý

T58 In trống khóa khóa điện từ

Xe tăng T-64 Inking khóa động cơ

T67 Master-làm khóa phận động cơ

lỗi T91 Chỉnh EEPROM

T92 In trống EEPROM ghi lỗi

lỗi phần cứng T93 NET-D

T94 lỗi dịch vụ Call: TPH

lỗi T95 FRAM

T96 Dữ liệu không đầu vào

T97 PC lỗi truy cập thẻ

lỗi phần cứng T98

lỗi phần mềm T99

A01 lỗi ăn Thạc sĩ

A02 lỗi Thầy tải về phía trống bản in đầu tiên

lỗi bỏ Thầy A04 trên mặt trống bản in đầu tiên

A05 Thạc sĩ có mặt trong đoạn khử tổng thể mặt trống bản in đầu tiên

Giấy A06 kiểm tra khay thức ăn

A07 lỗi ăn giấy

A08 kẹt giấy trên trống in đầu tiên

A09 Giấy lỗi phóng

A10 AF lỗi thức ăn ban đầu

A16 Đang chờ loại bỏ chủ từ bên trống bản in đầu tiên

A17 A17 [Cutter lỗi]

lỗi giao thông vận tải Trung ương A25

A34 Đang chờ cài lại

A42 lỗi Thầy tải về phía trống in thứ hai

lỗi bỏ Thầy A44 trên mặt trống in thứ hai

A45 Thạc sĩ có mặt trong đoạn khử tổng thể mặt trống in thứ hai

A48 kẹt giấy trên trống in thứ hai

A56 Đang chờ loại bỏ chủ từ bên trống in thứ hai

B01 Thẻ truy cập: Không có thẻ

B21 bộ nhớ lưu trữ: Đọc / ghi lỗi

B22 tách công việc: Power OFF

B23 tách công việc: Không có băng lỗi

B24 tách công việc: lỗi Jam

cáp B31 mạng không kết nối

B32 NIC: lỗi giao tiếp bên ngoài

B33 ID lỗi thiết lập địa chỉ

B34 RLP: Không-mực lỗi

B35 RLP: Lỗi dịch vụ

C01 mực đầu tiên thay thế hộp mực

C02 Thạc sĩ thay thế cuộn

C03 Đầu hộp xử lý tổng thể đầy đủ

C04 Không có giấy báo lỗi

hộp C05 Cả xử lý tổng thể đầy đủ

C41 mực thứ hai thay thế hộp mực

C43 Thứ hai hộp xử lý tổng thể đầy đủ

D01 in đầu tiên trống không được cài đặt

D02 đầu tiên tương thích in trống

D03 Đầu cartridge mực in không được cài đặt

D04 đầu tiên tương thích hộp mực

D05 Thạc sĩ không được cài đặt

D07 chủ Đầu hộp xử lý không được cài đặt

D08 đơn vị Thạc sĩ định không được cài đặt

D09 đơn vị Thạc sĩ định không đặt vào vị trí

D11 Front cover không đặt vào vị trí

D13 chính đơn vị phía sau bìa không đặt vào vị trí

D17 không tương thích Thạc sĩ

D18 in đầu tiên trống kéo ra có thể

D19 Master-làm đơn vị kéo ra tốt

D20 Master-làm đơn vị ngăn che không ở vị trí

D21 Master-làm đơn ngăn kéo bao bây giờ có thể được mở

D22 in đầu tiên trống lệnh kéo ra

D28 DtoP hủy do thiếu trống bản in đầu tiên

Mặt cầu thiết bìa D30

D41 Second in trống không được cài đặt

D42 Thứ hai không tương thích in trống

D43 hộp mực thứ hai không được cài đặt

D44 Thứ hai không tương thích hộp mực

D47 chủ Thứ hai hộp xử lý không được cài đặt

D58 in Second trống kéo ra có thể

in Second trống lệnh kéo ra D62

D68 DtoP hủy do thiếu trống in thứ hai

thay thế E01 Pin

E02 Bảo trì cuộc gọi

F01 có tổng trống bản in đầu tiên

F02 Giấy / master định kích thước không tương thích 1

F03 Multi-up: Giấy báo lỗi kích thước

F05 số lượng bản in tối thiểu thiết lập lỗi

F10 Giấy / master định kích thước không tương thích 2

F24 kích thước tự động sinh sản bị vô hiệu hóa (thuộc phạm vi bên ngoài có thể tái sản xuất kích thước)

F30 kiểm tra thức ăn Nhiều

bộ nhớ lưu trữ F32: Không gian có sẵn

F37 Kết hợp sử dụng chế độ sổ sách và AF không thể

F43 DtoP gốc / không tương thích giấy

F44 kích thước tự động sinh sản bị vô hiệu hóa (vượt quá phạm vi phát hiện kích thước ban đầu)

F45 có mặt của bản gốc không rõ không có gốc /

F46 Không nhất quán của màu đầu tiên in trống giữa công việc DtoP và màu sắc quy định

F47 Kết hợp sử dụng AF và kích thước bưu thiếp sinh sản không thể

F48 Multi-up: Bên ngoài phạm vi phát hiện kích thước ban đầu

F49 Multi-up: Không có gốc khi phím Bắt đầu ép

F52 Sử dụng chế độ RLP không thể (thông tin RLP không mua lại)

F58 Sử dụng chế độ RLP không thể (NET-D khởi tạo trong quá trình)

F60 RLP auto-link / master làm tiếp tục xác nhận (khi in số lượng là 0)

F61 giấy RLP / gốc kích thước không tương thích

F62 RLP auto-link / lỗi RLP

F63 RLP khay hệ thống chọn tự động / chuẩn kích thước ban đầu

F64 chức năng rõ vô hiệu hóa, lúc tiếp nhận công việc

F65 chế độ quét tự động tiết kiệm lựa chọn kích thước / chuẩn kích thước ban đầu

F66 RLP yên khâu không thể

xoay RLP F67 sắp xếp không thể

F68 Specified khu vực / truy tách màu: số dư thừa của khu vực quy định

F69 khu vực rõ / truy tách màu: Khoảng cách biên giới cho khu vực xác định dài hơn kích thước tổng thể định

F70 Specified khu vực / truy tách màu: xử lý hình ảnh thời gian ra lỗi

F71 có tổng trống in thứ hai

F72 viết tay / đỏ màu tách: xử lý hình ảnh lỗi time-out

F73 khay hệ thống chọn tự động không thể, RLP khay định bị vô hiệu hóa

F74 Turbo không thể do nhiệt độ thấp

F75 Kết hợp sử dụng các phân vùng cụ thể và AF không thể

F76 in Second trống màu không phù hợp với công việc DtoP màu

F77 In trống màu không phù hợp với công việc DtoP màu

F78 Digitizer: Giai đoạn bao gồm mở

F79 Digitizer: Không có gốc trong rescanning

F80 Giấy không tương thích với in màu đôi

F81 in Dual-color: thiết lập chỉ cho một in trống Ink-tiết kiệm

Giấy F82 không tương thích với việc in ấn bằng trống in thứ hai

F83 Sử dụng chế độ in trống thứ hai không thể

F85 quét không thể: ngoài CI không kết nối

quản lý chứng khoán F90 Supply (mực in)

quản lý chứng khoán F91 Supply (master)

H01 tham số nguồn cung cấp chung đầu vào (đầu in trống)

H04 tham số cung cấp đầu vào chung (master)

H07 tham số cung cấp đầu vào chung (thứ hai in trống)  


Tin Khác

Hãy gởi đến chúng tôi những yêu cầu để được các nhân viên hỗ trợ và tư vấn một cách tốt nhất !!!

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TÍN PHÁT
Tel: 0904 976 432 – 08 9977 2414  
MST: 4401075514
Email:tinphatcopy@gmail.com 
www.chothuemayphotophuyen.com
Địa Chỉ : 04 Võ Thị Sáu – Huyện Đồng Xuân – Tỉnh Phú Yên 

LIÊN KẾT

xưởng thi công nội thất thạch thất cửa hàng bán bàn thờ tại thái bình mẫu bàn thờ đẹp lắp đặt khu vui chơi trẻ em ostrovit nội thất giá rẻ đồ gỗ nội thất giá rẻ bàn ghế sofa gỗ thạch thất phòng khách mẫu bàn ghế gỗ phòng khách 2023 mẫu sofa gỗ đẹp 2023 combo phòng ngủ combo nội thất phòng ngủ Vay tín chấp techcombank vay theo lương techcombank quần áo bắt ong chân tầng ong dụng cụ bắt ong quần áo bắt ong quần áo bắt ong quần áo bắt ong có quạt vay ngân hàng vietinbank thủ tục vay ngân hàng vietinbank vay theo lương vietinbank giáo viên vay vốn vietinbank rơm nhân tạo lá dừa nước lá dừa nước lợp nhà mê bồ nhân tạo đại lý kinh doanh nội thất Tê ren kẽm Cút ren kẽm Cút Thép Tê thép Bích thép xe đi sân bay xe đi sân bay nội bài xe đi nội bài taxi nội bài dịch vụ lái xe hộ tại hà nội dịch vụ lái xe thuê tại hà nội thuê lái xe tại hà nội dịch vụ lái xe hộ tại hà nội dịch vụ lái xe thuê cho người say lái xe thuê tại hà nội dịch vụ lái xe thuê theo giờ ngày tháng đồ gỗ đê la thành kinh nghiệm mua đồ gỗ đê la thành đồ gỗ thạch thất đồ gỗ thạch thất tủ quần áo gỗ xoan đào giường ngủ gỗ xoan đào

JOIN US ON FANPAGE

ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG